15-03-2022

Armoedenetwerken vinden maatregelen van energieakkoord noodzakelijke boei, maar zee blijft woelig

Terug

De regionale armoedenetwerken, verenigd binnen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), verwelkomen dat de overheid vannacht een akkoord heeft gesloten om de energiefacturen betaalbaarder te maken. De verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming zorgt voor een beetje ademruimte voor een miljoen gezinnen die in energiearmoede leven. De armoedenetwerken betreuren echter dat de maatregel niet structureel is verankerd en dat de bedragen niet zijn bevroren. Bovendien werd geen enkele gerichte maatregel getroffen voor mensen van de lagere middenklasse en worden ze aan hun lot overgelaten. De federale overheid reikt een boei aan, maar de storm van de prijsverhogingen blijft woelig, zowel voor de meest kwetsbaren als voor de lagere middenklasse.

Sociaal tarief verlengd … maar helaas onvoldoende

BAPN juicht de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief voor drie bijkomende maanden toe voor in totaal 1 miljoen gezinnen. De maatregel, die intussen al drie keer op korte tijd is verlengd sinds ze werd ingevoerd eind 2020, blijft echter maar een tijdelijke oplossing. We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat de problemen voor gezinnen in een kwetsbare situatie eind september niet opgelost zullen zijn. Caroline Van der Hoeven, coördinator van het BAPN : “De meest kwetsbare gezinnen blijven in een situatie van onzekerheid en weten niet of ze nog van het sociaal tarief zullen genieten na september. Dit brengt veel veel stress met zich mee, want zonder het sociaal tarief zullen ze hun factuur zien verdubbelen of verdrievoudigen. Dat is onleefbare situatie in de huidige context. Een structurele verankering van de uitbreiding van het sociaal tarief dringt zich op.” De armoedenetwerken stellen ook vast dat het sociaal tarief de meest kwetsbare gezinnen niet voldoende beschermt tegen onbetaalbare facturen. In één jaar tijd is het sociaal tarief voor elektriciteit gestegen met maar liefst +35,7%, en dat voor gas met +45%! Zelfs voor wie er recht op heeft, wordt het licht aansteken en zich verwarmen minder en minder vanzelfsprekend. BAPN vraagt daarom om de prijzen van het sociaal tarief te bevriezen zodat de energiefactuur voor deze arme gezinnen niet nog meer stijgt.

Algemene maatregelen ondersteunen onvoldoende de lagere middenklasse

De federale overheid heeft besloten om algemene maatregelen te treffen, zoals een bijkomende cheque voor stookolie en fiscale verminderingen. De impact zal echter verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de prijsstijgingen. De tijdelijke BTW-verlaging heeft een verwaarloosbare impact, vooral omdat die de indexering van de lonen en uitkeringen zal vertragen. De algemene maatregelen maken geen onderscheid tussen gezinnen die wel of geen moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen en vormen daardoor slechts een druppel op een hete plaat voor de meeste gezinnen. De lagere middenklasse, die net te veel verdient om van het sociaal tarief gebruik te maken blijft in de kou staan. De 300 euro die ze dankzij het pakket maatregelen gemiddeld op een jaar kunnen besparen, zullen niet voldoende zijn om de stijgende energiekosten te dekken. De armoedenetwerken vinden het dan ook jammer dat er geen gerichte maatregelen zijn genomen voor deze lagere middenklasse die ook in armoede dreigt terecht te komen. Voor het BAPN zouden maatregelen zoals het sociaal tarief nog verder uitgebreid moeten worden naar gezinnen uit de lagere middenklasse, om hen ook tegen energiearmoede te beschermen.

Stel de verhoging van de minimumuitkeringen en -inkomens boven de Europese armoedegrens niet langer uit

De genomen maatregelen gelden voor de korte termijn. Voor BAPN vraagt de huidige conjunctuur om structurele maatregelen te treffen, zoals het optrekken van de laagste inkomens tot boven de Europese armoedegrens. De onderliggende oorzaak waarom mensen in armoede hun energie- en andere facturen niet kunnen betalen, ligt immers in het feit dat hun inkomen ontoereikend is.Op lange termijn moeten de maatregelen om energiearmoede te bestrijden ook bekeken worden in het licht van de klimaattransitie die zowel groen als sociaal dient te zijn.

Contact

Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), caroline.vanderhoeven@bapn.be, 0474 55 96 11.

Interview met Caroline Van der Hoeven in De Ochtend op Radio 1 (van 02:56:55 tot 02:57:20)

herbeluister het interview

"Niet structureel", "vijgen na Pasen", "niets voor ondernemers": energieakkoord niet op applaus onthaald

lees het artikel van 15/03/2022 op vrt nws

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.