Terug

Vormingen

Participatie aan cultuur en vrije tijd, een grondrecht?

Tijdens de vorming over armoede worden algemene theoretische kaders die het thema armoede inzichtelijker maken, aangereikt en toegepast op de context van Brussel en de Brabantwijk. Daarna wordt ingezoomd op cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Het belang van cultuur en vrije tijd en drempels voor de participatie door mensen in armoede worden toegelicht door mensen met armoede-ervaring. De film Brabantwijkstories leert ons dat het hierbij zowel over vrijetijdsbeleving als over cultuurcreatie kan gaan.
Deze vorming kan aangeboden worden in combinatie met een wijkwandeling en/of een sensibiliserend spel.

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
Dupontstraat 58, tweede verdieping
1030 Schaarbeek
02/219 00 64
info@schakel.org
schakel.org

Vorming over armoede op maat

Samen zoeken we naar de juiste vormingsformule voor uw medewerkers, doelpubliek, studenten of leerlingen. Wat wil u bereiken met deze vorming en op welke manier pakken we dit het beste aan met deze groep deelnemers? Zijn zij vooral op zoek naar theoretische kaders die het thema armoede inzichtelijker maken? Willen zij met de voeten in de modder het dagelijks leven in de Brabantwijk leren kennen? Zal een spel hen meer bijbrengen? Willen zij in dialoog gaan met mensen met een armoede-ervaring? Of is een film, gemaakt door bewoners van de Brabantwijk, een toegankelijker medium?

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel
Dupontstraat 58, tweede verdieping
1030 Schaarbeek
02/219 00 64
info@schakel.org
schakel.org

Armoede in De Marollen - Vrienden van het Huizeke

België is een rijk land, waar toch nog armoede heerst. Thuisloos zijn, armoede, kansarmoede zijn realiteiten waar jongeren uit de middenklasse echter nog weinig mee in aanraking komen. Ook de problematiek van een grootstad (huisvesting, tewerkstelling, leegloop, eenzaamheid) is voor velen onbekend. Om hen bewust te maken van de eigen rijkdom, om te bouwen aan een stukje solidariteit met mensen die het niet zo goed hebben getroffen, én omdat de Marollen een rijke geschiedenis hebben, zetten wij onze deuren vaak open voor scholen, jeugdbewegingen en volwassenenbewegingen die iets meer willen weten over bovengenoemde onderwerpen. Door middel van inleefdagen, spel, rondleidingen, video of getuigenissen proberen wij een brug te slaan tussen twee werelden: deze van welvaart, en deze van ontbering.

Vrienden van het Huizeke
Vossenplein 23
1000 Brussel
T: 02 511 15 77
info@vrienden-huizeke.be
vriendenvanhethuizeke.be/home

Eéndagsstages in De Buurtwinkel

Leer onze werking en de wijk beter kennen door een voormiddag mee te werken in ons onthaal. Maak kennis met vrijwilliger Viviane, onze medewerkers en de mensen die bij ons over de vloer komen.

De Buurtwinkel
Anneessensplein 13 / Place Anneessens
1000 Brussel / Bruxelles
T: 02 512 69 85
buurtwinkel.brussels
info@buurtwinkel.brussels

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.