08-12-2022

Uit ons Kot! Vanuit ervaringskennis naar een rechtvaardigere wereld post - corona

Terug

Veel mensen in armoede leven, ook in normale tijden, in een situatie van veelzijdig isolement. Hun sociaal netwerk is klein en bestaat vaak voornamelijk uit lotgenoten. Ze zijn vaak beperkt in hun mobiliteit. Financiële en praktische drempels bemoeilijken hun deelname aan het sociale en culturele leven. De toegang tot diverse vormen van hulp- en dienstverlening is vaak administratief complex en verdwijnt ook steeds meer achter een digitale muur. Armoede maakt ook ziek en zorgt voor stress. Mensen in armoede hebben een beduidend lagere levensverwachting dan de rest van de bevolking en meer fysieke en mentale gezondheidsproblemen.
Covid -19 en de daaropvolgende lockdown periodes hebben deze problemen niet veroorzaakt maar voor velen wel verergerd en verdiept.

In 4 diverse projecten onderzoeken de 7 Brusselse VWAWN samen met mensen in armoede waar de grootste pijnpunten zitten en experimenteren ze met oplossingen.

“Leer uw digitale vrienden kennen” (Vrienden van het Huizeke)

Dit project onderzoekt samen met mensen in armoede waar de kink in de kabel zit mbt digitale ex- of inclusie, onderzoeken wat er al bestaat qua ondersteunend aanbod en waar (en waarom) mensen in armoede daar wel of niet aansluiting bij vinden. Ze experimenteren daarnaast ook met eigen methodieken die aansluiten bij wie uit de boot valt.

Psychosociaal welzijn tijdens en na isolement, een project met de wijkgezondheidscentra (Buurthuis Bonnevie)

Dit project werkt aan het bespreekbaar maken van een beter psychosociaal welzijn van mensen in armoede. Ze brengen mensen samen met laagdrempelige activiteiten en onderzoeken hoe ze hun horizon en draagkracht kunnen verbreden. Ze zoeken manieren om kwetsbaarheid en veerkracht bespreekbaar te maken.

Een Brussels experiment in de geest van het geïntegreerd breed onthaal voor mensen zonder wettig verblijf (Pigment vzw)

Dit project richt zich op de doelgroep ‘mensen zonder wettig verblijf’ en werkt aan een betere toegang tot hun grondrechten en een betere toegang tot het gemeenschapsaanbod.

Versterkte vrijetijdsparticipatie met Café Plaizier (Wijkpartenariaat De Schakel)

Dit project wil werken aan betere toeleiding tot het rijke ‘reguliere’ vrijetijdsaanbod in Brussel en het verlagen van drempels tot vrijetijdsparticipatie.

Op 8 december 2022 stelden BPA en de verenigingen deze projecten, hun producten of resultaten en de aanbevelingen die hieruit voortkomen voor in een collectief toonmoment - netwerkevent

Bekijk hier de presentatie

Presentaties, Video's, getuigenissen en zelfs een steepje muziek! Iedereen gaf het beste van zichzelf

Snuif hier de sfeer op

Armoede maakt eenzaam en de coronacrisis heeft dat effect nog verergerd. Maar er is een manier om eruit te komen. Dat bewezen vier projecten van Brusselse organisaties die opkomen voor de armen in onze stad. Ze kwamen donderdag samen in het gemeenschapscentrum van Schaarbeek om hun ervaringen uit te wisselen.

Bekijk de reportage op BRUZZ.be

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.