17-04-2023

Brussels middenveld mobiliseert tegen de ordonnantie "Digitaal Brussel"

Terug

Sinds enkele maanden mobiliseert het Brusselse middenveld tegen een in voorbereiding zijnde ordonnantie "Digitaal Brussel". In dat verband hebben 200 verenigingen in november 2022 een open brief ondertekend waarin ze deze maatregel "discriminerend" noemen.

Op 9 maart 2023 werd het ontwerp van ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd door de gewestregering. Dit document, dat wij hebben gelezen en geanalyseerd, is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar: terwijl 40% van de Brusselaars problemen heeft met digitale technologie, wil deze tekst de dematerialisatie van de gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten versnellen, zonder het behoud van fysieke loketten en telefoonlijnen met mensen aan het einde van de lijn te garanderen. Als deze maatregel van kracht wordt, zal de digitale ongelijkheid en dus de sociale ongelijkheid toenemen.

Het is waar dat onze vastberadenheid de minister van digitale overgang, Bernard Clerfayt, ertoe heeft gedwongen zijn oorspronkelijke tekst te wijzigen. In het door de leden van de Brusselse uitvoerende macht gevalideerde document wordt aldus bepaald dat "de instellingen de gebruikers (...) een alternatief garanderen voor elke administratieve procedure, mededeling of vorm van online-gebruik". Maar over wat voor alternatief hebben we het? Een telefoondienst met een antwoordapparaat? Een loket dat een half uur per week open is?

Deze formulering is nog veel te vaag om ons tevreden te stellen. Bovendien is ze niet bindend. Wij moeten trouwens vaststellen dat er niets veranderd is sinds onze ontmoeting met minister Clerfayt in zijn kabinet op 1 december 2022. Het document dat hij afgelopen donderdag aan de regering van de hoofdstad heeft voorgelegd is gewoonweg niet opgewassen tegen de uitdagingen van de kwestie van de toegang tot rechten.

Wij vragen dringend om een verordening die fysieke loketten vereist die voor iedereen toegankelijk zijn, evenals mensen die de telefoon beantwoorden.

Wij willen over deze kwestie een constructieve dialoog met de Brusselse autoriteiten voeren. Maar omdat met onze eisen geen rekening wordt gehouden, moeten we reageren. Binnenkort organiseren we collectieve acties tegen de verordening en voor fysieke loketten. Over de plaats van de digitale technologie in de samenleving moet een breed publiek debat worden gevoerd.

De ondertekenaars

Michel BOVING, ARC Action et recherche Culturelles
Benjamin BROOKE, DoucheFLUX
Rudy CASSART, Banlieues asbl
Céline CAUDRON, MOC Bruxelles
Estelle CEULEMANS, FGTB Bruxelles
Anne COPPIETERS, Lire et Ecrire Bruxelles
Nicolas DE KUYSSCHE, Le Forum
Véronique DE LEENER, Maks vzw
André DENAYER, ATD Belgique
Savannah DESMEDT, Habitant·e·s des images
Mélodie DREESEN, MDE Anderlecht
Fanny DUBOIS, Fédération des Maisons Médicales
Barbara GOETHALS, Brussels Platform Armoede
Stephane HEYMANS, Centrale de Services et de Soins à Domicile (CSD)
David LECLERCQ, Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
Stéphane LECLERCQ, FEDITO BXL asbl
Pierre MARAGE, Gang des Vieux en Colère
Jean-Philippe MARTIN, CFS asbl, Starting-Block asbl et Victoire 98 asbl
Louise METRICH, Vie Féminine Bruxelles
Céline NIEUWENHUYS, Fédération des Services Sociaux
Stefan PLATTEAU, CABAN et asbl Fobagra – Auberges numériques
Nora POUPART, Services Sociaux des Quartiers 1030, asbl - Wijkmaatschappelijk Werk 1030, vzw
Charlotte RENOUPREZ, Equipes Populaires de Bruxelles
Luccia SAPONARA, Ateliers du Soleil asbl
Frank TIERENS, Kenniscentrum WWZ
Christine VANHESSEN, Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri
Laurent d'URSEL, Syndicat des immenses
Alain WILLAERT, Conseil bruxellois de coordination sociopolitique ASBL

Une carte blanche signée par un important collectif d'associations et de professionnels bruxellois

Lees de open brief op lalibre.be

QUELS ENJEUX DE SOCIÉTÉ NOUS POUSSENT À NOUS MOBILISER CONTRE L’ORDONNANCE BXL NUMÉRIQUE ?

lees de argumenten tegen deze ordonnantie

Des guichets, pas du numérique

volg de acties op Facebook

Manifestatie in Molenbeek tegen digitalisering van lokale diensten in gemeenten

lees meer over de actie in Molenbeek op 27/04/2023 (BRUZZ)

Digitale inclusie: ‘Wie niet mee is, is een vogel voor de kat’

lees het artikel in Bruzz

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.