17-04-2024

De verklaring van Terhulpen door de ogen van mensen in armoede

Terug

Ann Millis, ervaringsdeskundige bij Brusselse VWAWN Vrienden van het Huizeke, en Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), waren de ogen en oren van mensen in armoede op de Conferentie over de Europese Pijler van Sociale Rechten in Terhulpen op 15 en 16 april.

Ann kent armoede van dichtbij. Ze komt er dagelijks mee in contact in haar werk als begeleidster bij het Huizeke, een Brusselse vereniging waar mensen in armoede het woord nemen in het hart van de Marollenwijk. Zelf heeft zij in het verleden ook moeten vechten om uit de armoede te geraken. "Ik heb het geluk gehad om van mijn miserie mijn beroep te maken", legt ze uit. "Dankzij mijn eigen ervaring kan ik in mijn job de kloof overbruggen tussen achtergestelde gezinnen in de wijk en de scholen waar hun kinderen naartoe gaan. Ik zie met welke obstakels zij geconfronteerd worden, obstakels die vaak niet zichtbaar en moeilijk te begrijpen zijn voor mensen die geen directe ervaring met armoede hebben.” Al meer dan 20 jaar maakt Ann haar stokpaardje van het bouwen van bruggen tussen beleidsmakers en degenen die tot in hun diepste wezen weten wat het betekent om in armoede te leven. Haar aanwezigheid in Terhulpen was daarom symbolisch heel belangrijk.

“Het is hoog tijd om naar ons te luisteren”

Een jaar geleden is BAPN van start gegaan met het voorbereiden van mensen in armoede op het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (EU), in het bijzonder m.b.t. het Europees armoede- en sociaal beleid. De vooruitgang en evoluties van dit beleid, waarvoor de Europese Pijler van Sociale Rechten het algemeen kader is, wordt bovendien regelmatig geëvalueerd door mensen in armoede van over heel Europa binnen EAPN, de Europese partner van BAPN. Op basis van breed verzamelde ervaringen en getuigenissen hebben wij concrete en realistische aanbevelingen geformuleerd, die Ann en Caroline tijdens de tweedaagse conferentie met een sterk mandaat hebben vertegenwoordigd. “Wij hebben hoge verwachtingen voor een sterke Europese sociale agenda na de Europese verkiezingen”, zegt Ann. “Het wordt tijd dat er naar mensen in armoede geluisterd wordt, dit is een kwestie van democratie!”.

Noodzaak van meer overleg

De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige op een evenement van dergelijke omvang is een eerste stap in de goede richting. "Er is dringend nood aan een betere vertegenwoordiging van mensen in armoede op alle politieke niveaus", benadrukt Caroline Van der Hoeven. "Armoede kan niet enkel vanuit het perspectief dat beleidsmakers gebruiken opgelost worden. Alleen zij die zelf van binnenuit hebben meegemaakt hebben wat het is om in armoede te leven, kunnen de complexiteit ervan volledig vatten en de vinger leggen op wat exact nodig is om eens en voor altijd een einde aan armoede te maken”.

De toekomstig verkozen Europese volksvertegenwoordigers staan voor enorm grote uitdagingen: de wooncrisis, klimaatsverandering, digitalisering, geopolitieke instabiliteit, enz. “Wij hopen dat de Verklaring van Terhulpen een belangrijke stap voorwaarts zal zijn naar een meer sociaal Europa. Zo zou de Verklaring bijvoorbeeld moeten leiden tot een betere afstemming tussen de Europese Pijler van Sociale Rechten en het Europees beleid rond digitalisering. Hoe kan Europa m.a.w. ervoor zorgen dat essentiële diensten toegankelijk blijven als het zich tegelijkertijd verbindt tot de volledige digitalisering van deze diensten tegen 2030?” Ook op vlak van inkomen, dak- en thuisloosheid en kinderopvang verwacht BAPN dat de Verklaring van Terhulpen een stevige basis zal leggen voor een ambitieuze, nieuwe sociale agenda van de EU.

Observeren en terugkoppelen

Ann Millis en Caroline Van der Hoeven zullen de beslissingen van de conferentie in Terhulpen terugkoppelen aan de groep van mensen in armoede met wie BAPN het Belgisch Voorzitterschap heeft voorbereid. Bovendien zal Ann op 15 en 16 juni feedback geven over welke implicaties de Verklaring van Terhulpen zal hebben op Sociaal Europa aan de 120 mensen van over heel Europa die zullen deelnemen de 22 editie van de Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede. (PEP-Meeting) Deze vergadering houdt een belangrijk moment in: mensen in armoede zullen in dialoog gaan met Europese beleidsmakers over welke toekomst en oplossingen de EU voorziet voor de 21,6% van de Europese bevolking die momenteel in armoede leeft

BRUZZ maakte een verslag over de conferentie en de Brusselse aanpak van dak- en thuisloosheid

herbekijk de uitzending

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.