Onze missie

Het Brussels Platform Armoede gebruikt de kennis en ervaring van mensen in armoede als unieke basis voor haar werking. Mensen met armoede-ervaring staan centraal in de werking van onze 7 verenigingen waar armen het woord nemen. Ze treden er uit hun sociaal isolement, gaan in dialoog met elkaar en geven vormingen en beleidsaanbevelingen aan overheid en andere instellingen. Het Brussels Platform Armoede neemt hun kennis en ervaring mee op het volledige Brusselse niveau. Zij nemen letterlijk op alle niveaus het woord en schuiven mee aan tafel, zowel voor lokaal overleg als met de Brusselse regering, het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenschapscommissies.

Mensen in armoede als de experts bij uitstek over armoede en sociale uitsluiting.

Beleid inzake armoedebestrijding gebeurt nog al te vaak over de hoofden van mensen in armoede. Beleid moet er niet zozeer zijn voor mensen in armoede, maar moet samen met hen tot stand komen. Daar zet het Brussels Platform Armoede heel actief op in, door verenigingen hierin te ondersteunen bij hun beleidswerk én door mensen in armoede heel actief te betrekken bij alle acties, dossiers en standpunten. Dat gebeurt door intensief overleg, zowel binnen de groep van de Brusselse verenigingen als in samenwerking met het Vlaamse Netwerk tegen Armoede. In een forum van het NTA worden grote thema's uitgediept en ervaringen uitgewisseld. Dat gebeurt twee keer per jaar. Brusselse verenigingen sluiten ook aan bij overlegdagen waar we inspelen op actuele thema's of vragen die we krijgen vanuit het beleid of andere organisaties. De zeven Brusselse verenigingen komen minimaal vier maal per jaar samen in het Breed BPA overleg. Overleggroepen komen geregeld samen rond één thema, bijvoorbeeld onderwijs of vrijetijdsparticipatie, om de actualiteit daarrond op de voet te volgen en snel te kunnen inspelen op vragen voor advies of wanneer er nood is aan eigen acties en standpunten.

Het Netwerk tegen Armoede, wat is dat? Cindy, Martine en Christiane leggen het uit.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.